Ľubor Králik. SLOVAK ľahtikár ‘CARELESS, LIGHT-HEADED PERSON’ < *ľahostikár?
Trudy IRY RAS. 2015. № 1 (4), Pages. 197 - 209